ESHOP

VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

CENÍK POŠTOVNÉHO A DOPRAVYOtevírá nové okno


  Obchodní podmínky ke stažení     ♦         Formulář pro vrácení zboží

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY WEX SPORT Nýrsko - platné od 01.05.2021

Tyto podmínky pro obchod Šárka Vopalecká - WEX-SPORT Nýrsko - SPECIALIZOVANÝ OBCHOD provozovaný mimo řádné provozovny upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající - viz kontakt .

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, tedy osoba, která neuskutečňuje nákup v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen Spotřebitel), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) nebo zákon č. 100/2001 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Platební kontakty - data k převodu finanční částky -
-  OBDRŽÍTE po ověření dostupnosti zboží - pro zabránění předčasných plateb při nedostupnosti objednaného zboží obdržíte data k převedení finanční částky až při zpracování objednávky v samostatném informačním emailu.

V tomto obchodě NELZE PLATIT KARTOU ANI V HOTOVOSTI !

Součástí Obchodních podmínek, se kterými zákazník souhlasí při odesílání objednávek, je i kopie textu z oddělení Ochrana dat - text najdete pod tímto odkazem.

OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ přes mobilní telefony - za chyby v objednávkách vzniklé z důvodu provádění objednávek přes mobilní telefony = technické chyby, údaje bez interpunkcí a v nesouladu s pravidly pravopisu, nenese provozovatel zodpovědnost a vyhrazuje si právo dodatečné úpravy objednávky podle ceníku dodavatele, případně pozdržení vyřizování objednávky do opravy nesprávně zadaných nebo neúplných údajů!

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Nenajdete nás v kamenné prodejně, před případnou návštěvou nás kontaktujte emailem nebo telefonicky!
Abychom Vám mohli zajistit všechny naše služby spojené s prodejem, výukou a předvedením zboží v praxi, lze zboží objednat pouze přes náš internetový obchod.

Kontaktní adresa slouží pro zaslání reklamací, pro případ výměny a pro kontakt se zákazníkem - na této adrese se nachází pouze provozovna, sklad internetového obchodu, a sídlo firmy - nenajdete zde kamennou prodejnu!

V případě zájmu o předání nebo předvedení zboží nás kontaktujte na tel č. 776019619 pro domluvení kontaktního místa - zboží Vám předvedeme, nabo zajistíme jeho odběr na předem dohodnutém místě.

Od 1.9.2013 je možné vyzvednout námi nabízené zboží v prodejním skladu - Nýrsko. Kontakt do výdejního místa776019619

Provozní doba e-shopu:
- možnost objednávání zboží je zajištěno nepřetržitě
- emailová podpora – nepřetržitě - dotazy zasílejte kdykoliv v průběhu dne. Na případnou provozní přestávku je zákazník upozorněn na úvodní straně e-shopu a v průběhu objednávky - v košíku. Telefonické dotazy: 776019619

Provoz od 1.10. do  30.5. -  8.00 - 20.00
Omluvte prosím případnou nepřítomnost v průběhu dne v zimní sezoně - jsme v tomto okamžiku na svahu při výuce nebo předvádění zboží. Ozveme se Vám každopádně po 19.hod.

Od 1.6. do 30.09. ODESÍLÁME ZBOŽÍ POUZE 1x v týdnu - a to každou středu/čtvrtek !
Průběžně  vyřizujeme veškerou e-mailovou komunikaci a objednávky + komunikace sms a telefonicky. Dotazy, připomínky, vyřizování objednávek a případné reklamace - vyřizujeme bez přerušení.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Všeobecné obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím (dále jen dodavatel) a řídí se zásadami platného Občanského zákoníku.

Informace o zpracování Vámi zadaných údajů:
(Ochrana údajů plné znění)
Odesláním formuláře objednávky dobrovolně odesílám společnosti Šárka Vopalecká - WEX-SPORT Nýrsko (Správce)
návrh na uzavření kupní smlouvy o dodání zboží s tím, že beru na vědomí, že moje osobní údaje, které byly získány automatizovaným způsobem, musí organizace zpracovávat po dobu neurčitou za účelem zajištění expedice zboží kupujícímu.

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
  - jméno a příjmení,
  - poštovní adresa,
  - emailová adresa,
  - telefonický kontakt,
  - číslo bankovního účtu.
 2. Podmínky zpracování osobních údajů Subjektu údajů:
  Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.
  Vaše osobní údaje zpracováváme jako Správce z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací, včetně následného servisu a informačního toku o používání našich výrobků, což je naším
  oprávněným zájmem.
  Zpracovávám vaše jméno a příjmení, poštovní adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu (v případě platba předem), objednané zboží a jeho cenu.
  Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání záruční doby.
  Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
  Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme na základě speciální a samostatné - oddělené registrace vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.
  Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů na základě smlouvy nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.
Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování.
Máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

Vámi poskytnuté osobní údaje z objednávacího formuláře zůstávají v platnosti po dobu využívání našich produktů a služeb do doby, dokud jej neodvoláte a do doby, kterou nám určuje zákon o účetnictví.
Údaje z objednávek používáme také ke sledování našich značkových výrobků a s nimi i subjektů údajů, pro zajištění servisu a toku informací pro jejich uživatele - proto je jejich evidence omezená pouze vyjádřením Vašeho nesouhlasu.

Jedná se o náš oprávněný zájmem na vyřízení objednávek, zlepšování kvality výrobků a jejich přizpůsobování potřebám trhu a spotřebitelů a zajištění dokonalého servisu včetně historie naší vzájemné komunikace.
Odebírání novinek a zasílání automatizovaných obchodních sdělení je vázáno na samostaný souhlas. Odhlásit odebírání novinek a obchodních sdělení lze poté zasláním žádosti na adresu wex-sport/zav/post.cz.
Tato informace není souhlasem k zasílání markentigových zpráv - souhlas udělujete samostatně při registraci do obchodu nebo pro zasílání nabídkových newstelerů, oddělené od objednávkového procesu.
Dále s odesláním formuláře prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé a že jsem byl(a) ze strany provozovatele internetového obchodu informován(a) o tom, že tyto výše specifikované osobní údaje budou zpracovávány k výše uvedeným účelům a že mě provozovatel tímto zněním též poučil o tom, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, jakož i o mém:

 • právu na přístup k osobním údajům,
 • právu na opravu osobních údajů,
 • právu požadovat od provozovatele obchod SPORT-SHOP Nýrsko / Šárka Vopalecká - jakožto správci osobních údajů - vysvětlení v případě podezření, že ke zpracování osobních údajů dochází v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem (zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na výše uvedený účel zpracování),
 • právu požadovat odstranění protiprávního stavu, zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů, a
 • právu obrátit se v případě uvedeného podezření či odmítnutí odstranění uvedeného protiprávního stavu na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Základní informace o obchodu

 1. a) Internetový obchod je určen pro odběratele občany i podnikatelské subjekty, tj, právnické i fyzické osoby - soukromé i podnikající v ČR na základě platných zákonů. Internetový obchod nabízí potřeby pro lyžování, snowboarding a drobné sportovní vybavení, se speciálním zaměřením na lyže snowblade, skiboard a modely shorties - krátké lyže.
  Pro letní období je sortiment rozšířen o hračky a letní sportovní potřeby. Obchod je zřízen především jako doplňková služba soukromé výuky lyžování - Lyžařské školy S-A. Klienti, kteří mají po výuce zájem o objednání a dodání lyžařského vybavení, mohou využít této služby, právě tak jako ostatní veřejnost. K produktům mohou být v objednávce vázány i služby dodavatele.
  Větší část zboží je k dispozici k okamžitému dodání, část prodeje je zprostředkovávána přes smluvní velkosklady. Kupující se v popisu zboží a v následujícím potvrzovacím emailu vždy dozví, kdy je možno zboží odeslat obratem a kdy se jedná o předobjednávku. Dodací lhůta zboží je vždy uvedena v detailu zboží.

  b) Ve výjimečných případech (speciální objednávka na zakázku, vyšší cena objednávky) může dodavatel požadovat od kupujícího zálohovou platbu předem (vysoká cena předobjednávky nebo rezervace zboží za účelem pozdějšího odběru). V případě nedodání objednávky dodavatelem bude zálohová platba kupujícímu vrácena podle dohody.
  V případě, že zboží nebude odebráno, ponechává si prodejce / dodavatel zaplacenou zálohu, a ta se odečte kdykoliv v budoucnu po provedení dalšího nákupu kupujícím.

  c) Kupující je po provedení objednávky okamžitě informován na zadanou emailovou adresu o provedení objednávky a o možnosti jejího okamžitého stornování.
  d) UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY - Kupní smlouva je uzavřena až okamžikem odeslání objednávky = (odesláného objednávkového formuláře). Nová úprava zákona je v současné době sice nejasná,  je v zásadním rozporu s výroky soudu.Objednávka není opatřena elektronickým podpisem a může ji tak uzavřít každý = i osoba, která zboží vůbec neobjednala, ale jsme povinni se řídit platným ustanovením. Okamžikem odeslání objednávky máte právo na dodání objednaného zboží, ale také povinnost si jej převzít a uhradit kupní cenu.
  V odůvodněných případech je na udanou internetovou adresu odesílán email vyžadující zpětné potvrzení a ověření zadaných údajů, množství zboží a adresy odběratele - pro zabránění technických chyb v objednávce - dvojí načtení objednaného zboží, vyřizování spamových objednávek, objednávek z mobilních telefonů s nekompatibilními aplikacemi a operačním systémem a pod. V této době máte ještě možnost požádat o úpravu nebo zrušení objednávky.

  Max. do 24.hod je dále kupující informován o zpracování objednávky a předběžném termínu odeslání zboží (při provedení objednávky o víkendu nebo v období svátků je informace odeslána nejpozději první pracovní den následující po provedení objednávky, pokud není kupující v nákupním košíku informován jinak).
  O odeslání zboží na uvedenou adresu je kupující okamžitě informován na uvedené e-mailové adrese o vyřízení objednávky, čísle zásilky a odeslání zboží. Zároveň se zbožím je zasílán daňový doklad - faktura, která je podkladem k uzavření kupní smlouvy. Tento doklad slouží zároveň jako záruční list.

  Internetový obchod zajišťuje kompletní proces od nabídky produktu s aktuální cenou a kompletními informacemi o boží, jeho vlastnostech a využití, přes jeho objednání, případnou požadovanou úpravu, platbu dle nabízených platebních podmínek, až po případné doručení na odběratelem zvolenou adresu.
 2. Ceny pro odběratele, slevy, cenové programy
  Dodavatel nabízí v elektronickém obchodě aktuální ceny v českých korunách s možností přepočtu na EU podle aktuálního kurzu stanoveného provozovatelem.
  Zásilky převzaté na Slovensku jsou placené v EUR, platba předem - převodem na účet vedený v EUR.

  Dodavatel si vyhrazuje právo průběžné aktualizace cen platných pro internetový obchod. Ceny v objednávce odeslané kupujícím jsou závazné a neměnné - a to i u zboží, které krátce po objednání prošlo změnou cen. Dodavatel se zavazuje respektovat cenu v potvrzené objednávce až do doby dodání nebo zrušení objednávky, případné dodatečné slevy nebo úpravy ceny objednávky budou provedeny po předchozím schválení - po dohodě s odběratelem.
  Ceny některých druhů zboží v tomto internetovám obchodě NEJSOU STABILNÍ po celý rok, reagují přiměřeně na vývoj cen na trhu, zásoby zboží, náklady na úpravy zboží, kurz koruny a nákupní ceny zboží od různých dodavatelů - proto se mohou ceny i jdenoho druhu zboží v průběhu sezony několikrát měnit.
  Internetový obchod nabízí několik cenových hladin, vázaných na registraci skupiny odběratelů a výši celkové ceny nákupu.
  Některé skupiny mohou být pro přiznání slevového programu vázané na schválení registrace provozovatelem obchodu.
  Schválení  registrace odběratele může trvat v rozmezí několika minut do 24.hod (školní zařízení, sekce B2B, Dealer WEX).
  Registrovanému zákazníkovi je po jeho přihlášení k účtu / nejpozději v košíku v okamžiku objednání zboží /  zobrazována upravená cenová hladina některých vybraných produktů, za kterou je může okamžitě objednávat a nakupovat, popř. se mu navíc odečítá v košíku speciální registrační a kuponová sleva v průběhu provádění objednávky (slevy v rozmezí 2-5% podle kombinace kuponů a registrace - sleva pro registrované zákazníky se nevztahuje na již zlevněné zboží - bazar, vázání se slevou do setů, výprodeje za minimální ceny a pod. ).
  Registrační a kuponová sleva se sčítá, případná další-jiná speciální sleva není sčítána se slevou za registraci nebo se slevovým kuponem !! Vždy je pouze započítaná sleva vyšší !

  Všechny základní ceny uvedené u zboží jsou ceny konečné - tedy vč. DPH !
  Při poskytování servisních prací účtujeme sazby podle platného ceníku.
 3. Upozornění  UPOZORNĚNÍ - při objednávání více kusových malých zásilek s platbou v EUR (typický příklad Kofixový drát po XXX cm) se z důvodu zaokrouhlování jednotlivých malých položek může stát, že celková cena v součtu neodpovídá přesnému násobku základní částky - s tímto problémem bohužel nejsme schopni nic udělat, jedná se o matematický problém přepočtu dvou rozdílných měn se zaokrouhlováním..

  SLEVY, SLEVOVÉ KUPONY
  Při objednávce nad stanovenou výši (7000,- Kč) obdrží zákazník dopravu ZDARMA -  přeprava ZDARMA se automaticky zobrazí v košíku.
  Z důvodu neadekvátní výše slevy při přepravě zdarma pro zákazníky z České a Slovenské republiky PŘI PŘEKROČENÍ LIMITU PRO PŘEPRAVU ZBOŽÍ ZDARMA NA SLOVENSKO PŘIPOČÍTÁVÁME K NULOVÉMU POŠTOVNÉMU
  NA SLOVENSKO poplatek, stanovený v aktuálně platném Ceníku!
  Touto úpravou srovnáváme slevu, poskytnutou ke stejnému zboží pro zásilky zasílané občanům ČR a na Slovensko.
  Přepočet se v košíku objevuje automaticky ve formě poplatku za Způsob platby.
  Zásilky na Slovensko zasíláme pouze po zaplacení předem - převodem na účet.


  Každý registrovaný zákazník (mimo velkoobchod) nakupuje u nás vždy se stálou slevou 2% na každý nákup..
  Celková sleva:
  - stálý zákazník -2% (sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží - bazar, vázání se slevou do setů, výprodeje za minimální ceny a pod.)
  - doprava zdarma nebo sleva na dopravě (Slovensko) dle stanovené výše
  - montáž vázání, seřízení a voskování lyží v celkové ceně cca 500,- Kč-
  zdarma + záruka spokojenosti - viz dále.
  Slevové kupony jsou vydávané pouze ve zvláštním programu pro obchodníky - původní kupony vydané ve starém systému zadávejte do Připomínky / poznámky v objednávce.
  Nové slevové kupony obdržíte pouze u vybraných DEALERŮ na základě jejich podmínek.
 4. Objednávka - platnost, stavy, zrušení
  Kupující je informován před odesláním objednávky o všech cenách produktů a služeb i o případných dalších poplatcích. Po odeslání objednávky kupujícím je tato objednávka závazná.
  Kupující je informován o přijetí objednávky, o průběhu zpracování objednávky i o jejím případném zrušení zprávami elektronické pošty.
  Dodavatel si vyhrazuje právo zrušení objednávky pouze po osobní dohodě se zákazníkem.
  V případě, že zákazník nekomunikuje, objednávka se ruší po 5. pracovních dnech. Veškeré parametry objednávky jsou platné až do jejího vyřízení nebo zrušení. Kupující se může informovat u dodavatele, kontakt je v odkazuKontakt”.
 5. Způsoby převzetí a platby za zboží
  Dodavatel standardně nezajišťuje osobně přepravu zboží na adresu zákazníka - kromě speciálních případů na základě osobní dohody. 
  Zákazník si volí v košíku požadavek na zprostředkování přepravy zboží vybranou přepravní službou za poplatek dle tarifu přepravce, povýšený o předpokládaný výkyv cen z důvodu různé váhy zásilky, mýtného a palivového příplatku + náklady na balení výrobku a přepravu do sběrných míst přepravce.
  Pro úhradu objednaného zboží a zprostředkování přepravy jsou k dispozici způsoby platby a způsoby přepravy zboží (ceny včetně DPH) uvedené v Ceníku na samostatné straně eshopu - o aktuálních cenách je spotřebitel informován také v "košíku":


  SL - dodávání zboží plátci DPH - SLOVENSKO - doprava DPD - platba první zásilka předem - převodem / opakované zásilky na fakturu. Na firemní IČO (cena bez DPH) zasíláme zboží od hodnoty objednávky 750,- EUR - vázáno na podpis odběratelské smlouvy o stálém odběru obchodního zboží!
  Na obchodní zásilky se nevztahuje doprava zdarma od stanovené výše objednávky.


  Při dodání zboží do jiného členského státu osobě, která je registrovaná k DPH v jiném členském státě se jedná o osvobozené plnění s nárokem na odpočet DPH (§ 64 zákona o DPH).
  Plátci DPH dodáváme zboží za ceny bez daně (dodání zboží do jiného členského státu) po splnění stanovených podmínek (stanovená výše minimální částky objednávky + uzavření odběratelské smlouvy).
  Pořizovatel zboží, který je osobou registrovanou k DPH v jiném členském státě, je pak povinen toto zboží řádně přiznat a zdanit ve svém státu v rámci podávaného přiznání k DPH.

  Pokud zboží neslouží odběrateli k obchodní činnosti, platí ceny za zboží uvedené v detailu zboží - bez nároku na jiné slevy a bez odečtu DPH.
  V případě obchodní činnosti platí ustanovení B2B uvedené v závěru tohoto textu.
  Před odesláním zásilky B2B vždy vyžadujeme firemní souhlas zastupitelstva nebo vedení (majitele) firmy s fakturací na udané DIČ + kopii živnostenského listu + podepsání odběratelské smlouvy.
 6. Dodání zboží
  Zboží je dodáno podle volby zákazníka - poštou, přepravní službou nebo přímým odběrem v provozovně.
  Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a zkontrolovat jeho stav a množství bez zbytečného odkladu jakmile se zboží dostane do jeho držení. Pokud kupující zjistí poškození (promáčknutí, roztržení apod.) obalů nebo neúplnost zásilky, musí požadovat na doručovateli okamžité sepsání zápisu o poškození nebo neúplnosti zásilky a bez tohoto zápisu by neměl kupující zásilku převzít. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, pokud je ze stavu jejího poškození zřejmé, že dodané zboží nemůže řádně plnit svoji funkci.
  Výměna zboží obratem.
  Pokud požadujete výměnu zboží, kontaktujte nás - přepravní služba Vám přiveze zboží nové a zboží k výměně si odveze obratem s sebou!  Celou transakci je nutné domluvit telefonicky - 776019619 - úhrada nákladů za přepravu podle charakteru případu - na základě osobní dohody.


  UPOZORNĚNÍ - NEPŘEVZETÍ ZÁSILKY
  Zákazník je povinen převzít objednanou zásilku od přepravní služby - využívá tak službu osobně objednanou v plné výši. Pokud nemá zákazník o zboží zájem, může po převzetí a zaplacení zásilky využít vložený protokol, a do 14 dnů zaslat zboží zpět prodejci, s nároky na vrácení celé částky za zboží i přepravu zboží k zákazníkovi.
  Pokud si zákazník objednané zboží nepřevezme od přepravce ani po opakovaném doručování z jakýchkoliv důvodů (a nevyužije ani 7-denní lhůtu pro možnost reklamování neuskutečněné přepravy přepravní službou - po tuto dobu je jeho zásilka vždy uložena v depu přepravní služby a čeká na vyzvednutí / urgování zákazníkem -  má pak zákazník buď možnost požádat o opakované zaslání zásilky, s povýšením doběrečné částky o náklady za přepravu první zásilky, nebo - v případě, že zákazník nemá o nepřevzaté zboží zájem, nebo nekomunikuje s prodejcem, vyhrazuje si dodavatel právo na zaslání faktury na úhradu skutečných nákladů za přepravu zboží k zákazníkovi a zpět.
  Faktura bude vystavena vždy po vyúčtování přepravních nákladů přepravcem na konci účetního období (zpravidla do 10dne následujícího měsíce).
  Vymahatelnost těchto nákladů, vyučtovaných na samostatné faktuře, je 3 roky od převzetí účetního dokladu, včetně penále připočítávaného průběžně za nezaplacenou fakturu až do doby promlčení + náklady na soudní výlohy !
  Kupující také bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek - nepřevzetí zboží apod.)
 7. Rezervace zboží
  Objednané zboží rezervujeme na základě objednávky BEZ POŽADAVKU NA PRODLOUŽENOU REZERVACI max. 5 pracovních dnů. Zboží je nutno objednat a jako platební metodu zvolit - "platbu předem - převodem". Poté vyčkáváme na provedení platby (nebo storno objednávky) max. 5 pracovních dní.
  Bez platby předem rezervujeme zboží max. 24.hod !
  Rezervaci zboží na dobu delší (požadavek na prodlouženou rezervaci) zajišťujeme až po převedení částky za zboží na náš účet - je nutno provést platbu předem - převodem, (platba za zboží - popřípadě záloha - musí být provedena do pěti pracovních dní od provedení rezervace / objednávky, až po přepsání částky na náš účet zajistíme delší rezervaci - uložení zboží). Požadavek na rezervaci a odeslání zboží podle Vašeho požadavku uveďte do "Připomínky k objednávce" v košíku, zboží Vám pak u nás necháme připravené k odeslání jakkoliv dlouhou dobu !
 8. Další poplatky
  Kromě poplatků za zprostředkování přepravy zboží podle odstavce 4) mohou být k objednávce připočítány tyto poplatky:
  a
  ) Zadání objednávky do eshopu naším pracovníkem - hodinová sazba 250,- Kč
  - pokud musí náš pracovník na Vaši žádost přerušit svojí práci, zasednout k eshopu a zadávat za Vás fyzicky údaje do objednávky na vaši žádost, bude k objednávce automaticky připočtena poměrná část hodinové sazby (min. 50,- Kč). V tomto případě jste nás donutil Vás upřednostnit v pořadí vyřizování objednávek a na 90% kvůli tomu neodjede jiná - dříve provedená objednávka. Za tuto službu musíme účtovat cenu za práci naší administrace, která vykonává pracovní činnost na Vaši žádost a musí přerušit svoji práci.
  b)
  Recyklační poplatky - pokud je povinnost stanovená zákonem uvádět výši recyklačního poplatku u výrobku splněna, je výše příplatku uváděna podle fakturace dodavatele (samostatně u zboží nebo jako  součást celkové ceny).

  Seznam sběrných míst k likvidaci námi prodávaných výrobků:
  ZDE - REMA systém
  ZDE - ELEKROWIN
  ZDE ASEKOL


  c) Obaly
  1) Opakované použití - část obalů menšího rozsahu, používaná k balení malých zásilek, pochází z již použitých materiálů – balení vázání nebo lyží z výroby.
  2) Nové obaly – používáme originální, nově vyrobené obaly společností, která je registrována u společnosti EKO–KOM, a.s.  a  která tak plní zákonnou povinnost zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Certifikát EKO-KOM dodáme k nahlédnutí na vyžádání. Celkové množství originálních obalů námi uvedených na trh nebo do oběhu za kalendářní rok nepřekročí 300 kg. Naše krabice jsou šetrné k životnímu prostředí díky snadné a energeticky nenáročné výrobě lepenek z recyklovaných materiálů, výsledný obal je opět plně recyklovatelný - sběr těchto obalů zajišťují
  výkupny a sběrny papírových obalů
  Poplatek za likvidaci obalů je součástí prodejní ceny.
 9. Doklady
  Kupující obdrží ke každé dodávce zboží fakturu - písemný daňový doklad, který slouží také jako podklad pro uzavření kupní smlouvy - zasíláme současně se zbožím na adresu udanou v objednávce. K některým výrobkům může být přiložen i samostatný záruční list a návod na použití. Návody jsou většinou také uvedeny píseně v popisu zboží v eshopu.
 10. Vrácení zboží - záruční podmínky
  V případě, že kupní smlouva je uzavřena dle bodu 1) d), má kupující v souladu s Obč. zák č. 89/2012 ve znění pozdějších zákonů právo odstoupit do 14 dnů po obdržení zboží od kupní smlouvy bez udání důvodů, s nárokem na vrácení celé zaplacené částky za zboží.
  Samotná lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet ode dne následujícího po převzetí zboží. Nezáleží tedy, zda zákazník platil zboží převodem, kartou či dobírkou nebo zda si objednávku vyzvedl na poště až po týdnu. Rovněž tak se lhůta neodvíjí od samotného uskutečnění objednávky. Když si tedy například 12. června 2012 objedná zákazník zboží, zaplatí ho převodem a zboží si převezme příští úterý 19. června 2012, 14denní lhůta na odstoupení od smlouvy začne běžet ve středu 20. června. Do lhůty se počítají všechny kalendářní dny. Na běh lhůty nemají víkendy ani svátky vliv, mohou však za určitých okolností ovlivnit prodloužení 14denní lhůty. Platí totiž, že připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den...
  Pokud dodané zboží a podmínky dodávky neodpovídají objednávce nebo požadavkům kupujícího, je kupující oprávněn nepoškozené, kompletní a NEPOUŽITÉ zboží (pokud možno včetně obalu) a veškerého příslušenství spolu s doklady o zakoupení zboží zaslat zpět dodavateli ve lhůtě maximálně 14 dnů. Dodavatel posoudí vrácenou dodávku a pokud shledá oprávněnost požadavku, odešle zákazníkovi k podpisu dobropis - opravný daňový doklad - a po potvrzení dobropisu vrátí kupujícímu peníze předem dohodnutým způsobem (většinou na účet udaný kupujícím) do zákonem stanovené lhůty 14 dnů po doručení informace o zrušení kupní smlouvy.

  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy do 14.dnů, vrátí mu podnikatel všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží. Zdůrazňujeme, že tímto jsou míněny náklady na dodání zboží spotřebiteli, nikoliv náklady související s dopravou zboží při jeho vracení zpět prodávajícímu.
  § 1832 odst. 2 nového občanského zákoníku stanoví, že „jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.“ Toto znamená, že v případě, kdy obchodník nabízí různé způsoby doručení zboží, je případně povinen vrátit spotřebiteli pouze částku ve výši nejlevnějšího způsobu dopravy nabízeného tímto obchodníkem.
  Pokud zboží není fyzicky vráceno ve lhůtě do 30 dnů od zrušení kupní smlouvy, vyhrazuje si dodavatel právo na pozdržení vracené částky za zboží až do doby skutečného / fyzického vrácení zboží - pro možnost jeho fyzické kontroly.
  Pokud je zboží vráceno poškozené, vyhrazuje si dodavatel právo jej nepřijmout, odeslat je zpět kupujícímu a účtovat mu dopravné a balné, účtovat vzniklé náklady nebo navrhnout upravené cenové vyrovnání dle osobní dohody.
  Některé zboží vrátit nelze - jedná se především o zboží upravené na přání zákazníka a zboží upravené na míru - v našem případě např. při volbě z několika druhů vázání  a jeho montáži (lyže, které nejsou nabízené v setech)
  Pro vrácení zboží v zákonné lhůtě si stáhněte formulář který můžete vyplnit a zaslat společně se zbožím.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží. Spotřebitel náklady s vracením zboží nese v případech, kdy vrací zboží odpovídající objednávce prostě proto, že si koupi rozmyslel.
Pokud odstupuje od smlouvy z toho důvodu, že mu bylo doručeno vadné nebo poškozené zboží, má právo na proplacení „poštovného“ v obou směrech = zde se však jedná o REKLAMACI (vrátit peníze při reklamaci lze pouze tehdy, když se na stejné věci objeví stejná závada třikrát, nebo čtvero různých vad).

V případě odstoupení od kupní smlouvy po lhůtě 14dní (vrácení neporušeného zboží) bude kupujícímu vystaven VOUCHER - slevový kód - ve stejné hodnotě vráceného zboží (bez částky za dopravu) na jakýkoliv jiný nákup. Podmínkou je vrácení zboží s kopií faktury doručené se zbožím - potřebujeme pro identifikace prodávajícího !

 1. REKLAMACE
  Rozsah, podmínky a způsobu uplatnění práva z vadného plnění („reklamace“).
  Reklamace je uplatnění práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží, které je učiněno kupujícím vůči prodávajícímu. Pro kompletní vyřízení reklamace si stáhněte, vytiskněte a vyplňte tento protokol. reklamační list přiložte k zásilce s reklamovaným zbožím.
  Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s podmínkami a právním řádem platným v ČR.
  Zboží lze reklamovat u provozovatele dle těchto podmínek na adrese:
  - emailem -
  wex-sport@post.cz
  - písemně - Šárka Vopalecká - WEX-SPORT / Luční 422 - 34022 Nýrsko
  - telefonicky - tel. 776019619

Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího. K reklamaci je nutno předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.
Před odesláním zboží k reklamaci nás VŽDY PŘEDEM KONTAKTUJTE !
Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 3 dnů od obdržení reklamace o převzetí reklamace a způsobu jejího vyřízení.
Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci, jej zaslal kompletní tak,  jak jej převzal od prodávajícího, tedy pokud možno v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem.
Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z běžného opotřebení během běžného provozu produktů, za změnu funkčních vlastností a vznik škod vyplývajících z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi (používání nebo působení nepřiměřené síly) a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Dohodnete-li se s prodávajícím na lhůtě delší, pak musí být reklamace vyřízena do konce prodloužené lhůty.
Lhůta běží od okamžiku uplatnění reklamace. Následující den potom, co jste reklamaci uplatnili, je prvním dnem 30denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, pak lhůta skončí nejbližší následující pracovní den.

V žádném případě nám neposílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a bude vráceno na adresu odesílatele - prodlužujete tím dobu vyřízení. 

 1. Informace o délce záruční doby
  - je vždy uvedena u jednotlivých produktů v detailu zboží.
  Záruční servis zajišťuje u většiny produktů dodavatel po dohodě s odběratelem (způsob a adresa odeslání produktu). V případě nejasnosti nás kontaktujte - pozáruční servis je nutné řešit individuálně po dohodě s dodavatelem.


  Záruka spokojenosti s lyžemi snowblade, skiboard, shorties
  V našem obchodě Vám poskytneme ještě jednu mimořádnou službu -  je nám jasné, že když kupujete lyže třeba v létě nebo na podzim - v době kdy ještě není sníh a nebo když je nemůžete ihned vyzkoušet, postupujete nemalé riziko Vašich investic, protože Vám uplyne zákonná doba na bezplatnou výměnu nebo vrácení zboží podle zákona do 14 dnů od zakoupení poduktu.
  Protože si lyže kupované přes internet nemůžete ani "osahat", a především vyzkoušet, nabízíme Vám proto při ne právě ideální volbě zakoupeného modelu lyží výměnu, i když lyže budou již použité.
  Poskytujeme Vám tímto celoroční ZÁRUKU SPOKOJENOSTI - zakoupíte kdykoliv, můžete vrátit do 1 roku od zakoupení zboží - podmínky:

  Lyže z kategorie snowblade, skiboard a nebo shorties máte možnost i po prvním vyzkoušení na sněhu ZDARMA 1x u nás vyměnit za jiný námi nabízený model - do lhůty 24 měsíců (NEVZTAHUJE SE NA POUŽITÉ LYŽE - BAZAR!).
  Lyže nesmí být viditelně poškozené, poškrabané nebo rezavé. V tom případě pak musíme z původní ceny odečíst patřičnou částku jako vyrovnání cenové ztráty při dalším prodeji zboží.
  Cena při výměně zboží bude buď dorovnána doplatkem - při vyšší ceně Vámi zvoleného jiného modelu dobírkou ve výši rozdílu cen, při "přeplatku" Vám dorovnáme cenový rozdíl Vámi vybraným zbožím. Po celotýdenním lyžování již výměna bez doplatku asi nebude možná - lyže zašlete na naši adresu pouze PO telefonické domluvě, zboží nepřebíráme na dobírku!
  Pokud nemáte zájem vyzkoušet jiný model, a lyže budou viditelně bez poškození = nepoužité, vrátíme Vám celou zaplacenou částku i po zákonné lhůtě 14.dní. Při lehkém poškození Vám odkoupíme / vyměníme lyže za cenu podle dohody. V tomto případě nevracíme náhrady za poštovné a balné.
  Na lyže zakoupené BEZ MONTÁŽE VÁZÁNÍ (bez vázání) se tato záruka NEVZTAHUJE!
  Záruka spokojenosti se také nevztahuje na výměnu zboží z důvodu "nelíbí se mi odstín barvy". S barvou zboží jste seznámeni v okamžiku prodeje VŽY skutečnou fotografií - a odstín barvy není překážkou v řádném užívání věci !
  Záruku spokojenosti poskytujeme po celý rok - 12 měsíců od datumu u nás zakoupení lyží - do té doby se na lyže určitě dostanete ...
 2. Ochrana údajů o kupujícím - zásady GDPR
 3. Mimosoudní řešení stížností
  Pro případ vzniku nesouladu mezi prodávajícím a spotřebitelem prodávající zřídil mailovou adresu určenou pro podání stížnosti: wex-sport/zav/post.cz.
  Pokud na tuto adresu zašlete Váš podnět je prodávající povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit jeho obdržení. Se zvláštním zřetelem k zásadám slušnosti a spravedlnosti prodávající stížnost do 10 pracovních dní posoudí. Výsledek prodávající spotřebiteli sdělí prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku; nepovede-li to ke zvýšeným nákladům, prodávající zvolí takovou formu komunikace, kterou spotřebitel upřednostní.

  V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz

  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“
  Se stížností, podnětem či dotazem se můžete také obrátit na Českou obchodní inspekci. Podrobné informace o kontrolních pravomocích České obchodní inspekce najdete na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/
 4. Závěrečná ustanovení
  Uvedené ”všeobecné obchodní podmínky” jsou platné od 15.09.2018 do vydání nových a souhlas s jejich zněním je podmínkou pro použití internetového obchodu kupujícím.
  Jednotlivé články těchto všeobecných obchodních podmínek jsou platné nezávisle na sobě, neplatnost jednoho článku nezakládá neplatnost celých obchodních podmínek

Součástí Obchodních podmínek, se kterými je zákazník seznámen při vyplňování objednávky, je i informace o tom, jak pracujeme s Vašimi osobními daty. Plný text najdete pod tímto odkazem.

Zasílání obchodního sdělení / dodatek:

Již v roce 2006 došlo k rozšíření možností pro podnikatele, jak mohou svá obchodní sdělení již stávajícím zákazníkům rozesílat. Novela zákona č.480/2004 Sb. totiž zavedla, že pro zaslání obchodního sdělení zákazníkům, tedy osobám, které již dříve měly obchodní vztah s podnikatelem, nepotřebuje podnikatel předchozí souhlas. Tato novela nebyla doposud zrušena...

Podmínkou zůstává, aby zákazník takovéto využití svého kontaktu původně neodmítl. Další podmínku tvoří skutečnost, že podnikatel musí ukončit zasílání takových obchodních sdělení, pokud s jejich doručováním vysloví zákazník nesouhlas. Tento nesouhlas musí mít zákazník možnost učinit jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet odesílatele.

Tak - a aby se v tom čert vyznal ... jeden zákon odporuje druhému - tak si vyberte...

.

SEKCE B2B / dodávání zboží za účelem dalšího prodeje.
Pro zájemce o odběr zboží za účelem dalšího prodeje - obchody, e-shopy, půjčovny a pod. nabízíme od sezony 2017 možnost předsezonních objednávek zboží se značkou WEX

Zájemce o vybrané zboží z naší nabídky získá po registraci do sekce B2B základní slevu na zboží, které je nutné vždy na konci zimní sezony předobjednat do výroby, s dodáním dle dohody.

Výše základních slev pro prvních 12 měsíců spolupráce je stanovena:

 • podnikatel - registrovaný ekonomický subjekt s registrovanou ekonomickou činností nákup / prodej  - NEplátce DPH - obchodní sleva při nákupu zboží  sekce B2B / Dealer WEX po zaškolení - 15% , pro zprostředkování prodeje platí samostatný ceník uvedený v dealerské smlouvě.
 • podnikatel - registrovaný ekonomický subjekt s registrovanou ekonomickou činností nákup / prodej  - plátce DPH - obchodní sleva při nákupu zboží  sekce B2B / Dealer WEX po zaškolení - 20% , pro zprostředkování prodeje platí samostatný ceník uvedený v dealerské smlouvě.

Sleva je počítána vždy z celkové ceny zboží včetně DPH podle cen uvedených v nabídce.

Pro první sezonu spolupráce dodáváme zboží pouze na předobjednávku do výroby a po zaplacení zálohy 50% / platba předem za objednané zboží.

Pro předobjednávky zboží do výroby v průběhu sezony v celkové ceně nad 20000,- Kč požadujeme v prvním roce spolupráce zálohovou platbu za zboží ve výši 60% celkové ceny objednávky - tato záloha je podmínkou pro zadání výroby objednané kolekce / zboží.

Uvedené slevy se netýkají lyžařského vázání - u tohoto zboží je obchodní sleva vždy určena dodatečně podle nákupních cen, které se v průběhu roku mění.

UPOZORNĚNÍ - část zboží objednaného obchodníkem ve větším množství může být dodávána BEZ PŘEPRAVNÍCH OBALŮ A BEZ MONTÁŽE - jedná se především o lyže s pojistným vázáním, které nelze přepravovat ve větším množství s namontovaným vázáním - zákazník si musí montáž vázání zajistit na své náklady.

U objednávek většího počtu lyží s montáží (nad 5 párů) v termínu sezony - mezi 01.09. - 01.03. - musí obchodník počítat s delšími dodacími lhůtami (min. 7 dní).

SLOVENSKO - odpočet DPH - pro odběr obchodního zboží na Slovensko (nákup na IČO s odečtem DPH) je stanovena minimální hodnota objednávky 750,- EUR (objednávka bez DPH) + podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci - stálý odběr zboží za účelem dalšího prodeje nebo pro užívání v souvislosti s podnikatelskou činností (např. Lyžařská škola, obchod apod.)

Podmínkou úspěšné spolupráce je registrace subjektu v sekci B2B nebo Dealer WEX, zaslání kopií ŽL a dokladu o DPH.
Podmínkou spolupráce je předmět podnikání - Nákup / prodej nebo Zprostředkování obchodu.
Na ŽL "zednické práce, Poradenství a pod." zboží s VO slevou nedodáváme, právě tak nedodáváme zboží objednané podnikatelským subjektem (na IČ, DIČ) na jiné jméno a jinou adresu než je adresa firmy !

Po odsouhlasení spolupráce bude zákazník autorizován (většinou do 24.hod nebo následující pracovní den po víkendu) a bude obratem kontaktován pro dohodnutí obchodní spolupráce - s možností přístupu do sekce B2B / Dealer WEX, kde si může vybírat dle aktuální nabídky zboží pro okamžitý nákup / popřípadě odeslat předsezonní objednávky.

Některé druhy zboží jsou vázané pouze na prodej přes zaškolené dealery a nejsou volně k dispozici v nabídce sekce B2B.

V sekci B2B je pouze omezená aktuální nabídka zboží - doporučujeme využívat především systém PŘEDOBJEDNÁVEK pro další sezony, což je od sezony 2017 podmínka pro další spolupráci.

Pro zboží, které bude objednané do výroby (není vedeno SKLADEM) může být od zákazníka požadována záloha, o jejíž výši (obecně pro první sezonu spolupráce 60% z celkové ceny objednávky pro objednávky s celkovou hodnotou nad 20000,- Kč vč.DPH) bude po provedení objednávky informován.

O termínech dodání zboží, odeslání zakázky a pod. bude zákazník vždy informován emailem.

Schválený / autorizovaný zákazník, registrovaný v sekci B2B, který odebírá naše zboží, získává automaticky oprávnění - souhlas ke zveřejnění všech info-textů uváděných u zboží, včetně výsledků testů a naměřených hodnot.


Administrace prodeje - WEX-SPORT / lyže snowblade - NÝRSKO

 

X

K ukládání nastavení a fungování všech funkcí webu využíváme vybrané soubory cookies. Plnou funkci webu můžete buď odsouhlasit, zakázat, ignorovat, nebo omezit vlastním nastavením. Více o cookies

Povolit všechny cookies
NASTAVIT COOKIES