Prosíme - nepoužívejte v objednávkách a při registraci adresu GMAIL.COM !!

ESHOP

GDPR

Správce osobních údajů ♦  Zákoný důvod zpracováníJaké údaje zpracovávámeVaše právaSlibujeme, jako hvězda jasná.. ♦ Prohlášení

ZÁSADY PRO OCHRANU DAT - internetový obchod WEX-SPORT Nýrsko

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie pouze v základní formě, kterou je možné ovlivnit nastavením prohlížeče. Používáním webu s tímto souhlasíte!

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace partnerů.

Kupující prohlašuje, že vyplněním a potvrzením formuláře „Košík“ byl seznámen, ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., s tímto ujednáním:

Způsob zpracování osobních údajů a informace, jak s Vašimi údaji pracujeme

Šárka Vopalecká - WEX-Sport / Václav Vopalecký -  Správce osobních údajů
tel. +420 776019619 / wex-sport@post.cz
Luční 422 Nýrsko 34022 / www.lyze-snowblade.cz
IČ 72263318 DIČ CZ6959292032

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný  tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je vyřizování objednávek, zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit souvisejících s objednaným zbožím správcem vůči Vaší osobě.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

 

Informace o zpracování Vámi zadaných údajů:

Odesláním formuláře objednávky dobrovolně odesíláte společnosti Šárka Vopalecká - WEX-SPORT Nýrsko (Správce Václav Vopalecký) návrh na uzavření kupní smlouvy o dodání zboží s tím, že berete na vědomí, že Vaše osobní údaje, které byly získány automatizovaným způsobem, musí organizace zpracovávat za účelem zajištění expedice zboží kupujícímu.

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
  jméno a příjmení
  poštovní adresa
  emailová adresa
  telefonický kontakt
  číslo bankovního účtu
 2. Podmínky zpracování osobních údajů Subjektu údajů:
  Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.
  Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací, včetně následného servisu a informačního toku o používání našich výrobků, což je naším oprávněným zájmem.
  Zpracovávám vaše jméno a příjmení, poštovní adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu (v případě platby předem), objednané zboží a jeho cenu. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy.  
  Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme na základě speciální a samostatné - oddělené registrace vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš potvrzený souhlas, který nám poskytujete a který můžete kdykoli odvolat - souhlas je součástí samostatné registrace, není součástí objednávky.

Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem - nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme a za jiným účelem Vaše údaje nezpracováváme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

 • Při zpracování Vašich osobních údajů na základě smlouvy nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 • Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám, které nesouvisí s přepravním a finančním tokem v souvislosti s Vaší objednávkou.
 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.
 • Vámi poskytnuté osobní údaje z objednávacího formuláře zůstávají v platnosti po dobu využívání našich produktů a služeb do doby, dokud jej neodvoláte a do doby, kterou nám určuje zákon o účetnictví.

Údaje z objednávek používáme také ke sledování našich značkových výrobků a s nimi i subjektů údajů, pro zajištění servisu a toku informací pro jejich uživatele - proto je jejich evidence omezená pouze vyjádřením Vašeho nesouhlasu.
Jedná se o náš oprávněný zájmem na vyřízení objednávek, zlepšování kvality výrobků a jejich přizpůsobování potřebám trhu a spotřebitelů a zajištění dokonalého servisu včetně historie naší vzájemné komunikace.

Subjekt údajů přečtením tohoto článku prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen a seznámen se zpracováním a ochraně osobních údajů, že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Odebírání novinek a zasílání automatizovaných obchodních sdělení je vázáno na samostaný souhlas. Odhlásit odebírání novinek a obchodních sdělení lze poté zasláním žádosti na adresu wex-sport/zav/post.cz.

Tato informace není souhlasem k zasílání markentigových zpráv - souhlas udělujete samostatně při registraci do obchodu nebo pro zasílání nabídkových newstelerů, odděleně od objednávkového procesu.

Dále s odesláním formuláře prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé a že jsem byl(a) ze strany provozovatele intrnetového obchodu informován(a) o tom, že tyto zde specifikované osobní údaje budou zpracovávány k výše uvedeným účelům a že mě provozovatel tímto zněním též poučil o tom, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, jakož i o mém

 • právu na přístup k osobním údajům,
 • právu na opravu osobních údajů,
 • právu požadovat od provozovatele obchod SPORT-SHOP Nýrsko / Šárka Vopalecká - jakožto správci osobních údajů - vysvětlení v případě podezření, že ke zpracování osobních údajů dochází v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem (zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na výše uvedený účel zpracování),
 • právu požadovat odstranění protiprávního stavu, zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů, a
 • právu obrátit se v případě uvedeného podezření či odmítnutí odstranění uvedeného protiprávního stavu na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nebo např. právu na omezení zpracování

Ještě jsme na nějaké právo zapomněli?
Ano, takže - máte všechna práva týkající se nakládání s Vašimi osobními údaji.

Požadavek na  vyřazení z databáze je možné provést kdykoliv emailem podmíněným informací o doručení a přečtení emailové zprávy (nastavením při odesílání zprávy) na adrese wex-sport/zav/post.cz .

DOPLNĚK:

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plníme prostřednictvím zvláštního dokumentu. S plným znění obchodních podmínek a způsobem zpracování osobních údajů jste seznámeni v košíku, v objednávce a na hlavní straně eshopu.

Při Vašem běžném prohlížení našeho webu a "brouzdání" po našich stránkách o Vás bez Vašeho svolení nemůžeme získat žádné informace, které by Vás mohly identifikovat.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat/zrušit  nastavením jeho prohlížeče.

Pro účely statistiky návštěvnosti server zjišťuje pouze obecné údaje jako počty návštěv, shlédnuté stránky, průměrný čas strávený na stránkách, množství dat přenesených ze serveru atd.
Tyto údaje jsou anonymní a slouží nám ke sledování čtenosti našeho webu.

Pro vzájemnou komunikaci a její usnadnění jsme pro Vás připravili několik formulářů. V těchto formulářích vyplňujete určité osobní údaje jako jméno, adresu, e-mail atd. Snažili jsme se, aby v každém formuláři bylo minimum povinných údajů, vždy podle druhu a účelu formuláře - odeslání formulářů je vždy vázané na Vašem souhlasu o dobrovolném zadání vašich osobních údajů.

Tyto údaje vyplňujete proto, abychom Vám mohli odpovědět na Vaše připomínky, zaslat Vám požadované informace, vyřídit Vaši objednávku a pod. Použijeme je tedy výhradně k účelu daného formuláře. Pokud zveřejňujeme jména našich spolupracovníků nebo zákazníků, vždy až na základě požádání o jejich souhlas.

Zavazujeme se, že získané údaje od Vás:

 • nezneužijeme k jinému účelu, než k jakému byly získány,
 • budeme ochraňovat v naší firmě a zamezíme přístup k nim nepovolaným osobám,
 • nepředáme žádné další organizaci ani jednotlivci kromě údajů nutných k přepravě zboží k objednavateli
 • neposkytneme jako zdroj informace pro nevyžádanou reklamu
 • používáme pouze pro účely nezbytného splnění smlouvy – čl. 6 odst. 1 b) GDPR či ust. § 5 odst. 2 b) zákona o ochraně osobních údajů

Vaše uložené osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou osobním heslem, heslem pro přístup k souboru dat u prodejce a chráněným serverem na straně poskytovatele elektronického obchodu  také heslem počítače, na kterém jsou data evidována, heslem klávesnice, speciálním zámkem vchodových dveří do naší kanceláře, zámkem na skříni s fakturami, zámkem ve dveřích pro vstup na náš pozemek, a mojí osobou, kterou bude muset útočník po vniknutí do našeho objektu přeprat.
Vaše data také hlídá Česká policie, se kterou máme zajištěný nepřetržitý kontakt pomocí mobilních telefonů s uloženým telefonním číslem České policie..

Předaná osobní data jsou použita pouze pro zaslání objednané zásilky, pro komunikaci se zákazníkem a dle zvláštních předpisů (účetní operace, archivace dokumentů - max.10 let - atd.).

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Zákony a předpisy:

 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, čl. 6 odst. 1 b) GDPR či ust. § 5 odst. 2 b) zákona o ochraně osobních údajů.
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů, a pro zjednodušení práce zákazníků pro opakované provedení objednávky. Uložené údaje jsou využívány pouze zákazníkem a to za účelem vyplnění a odeslání objednávky - zároveň slouží jako podklad pro kontrolu účetních a obchodních operací pro potřeby finančních a kontrolních úřadů.

Databáze registrovaných zákazníků slouží pouze a výhradně obchodníkovi / správci a zpracovateli osobních údajů. Zákazník si uložením vlastních údajů při registraci sám, osobně a na základě vlastní vůle připravuje následnou možnost okamžitého, rychlejšího a pohodlnějšího vyplnění kontaktních údajů potřebných pro provedení další objednávky a možnosti zpětných kontrol již provedených objednávek.

Údaje jsou vždy vázané na provedení objednávky = požadavek na uzavření smlouvy, nebo požadavek zasílání obchodního sdělení a vyžádaných informací. Data registrovaných zákazníků (registrace jako VIP - registrovaný zákazník ), jsou z databáze odstraněna buď na vlastní žádost, nebo přímo zákazníkem v jeho účtu. O této operaci i o možnosti odstranění dat z našeho seznamu zákazníků je zákazník informován a kontrolním emailem je vyžadována jeho identifikace.

Poslední informace - ač děláme z naší strany pro ochranu Vašich dat všechno možné, stejně Vám kopii Vámi zadaných údajů (osobních dat) po provedené objednávce odešleme kompletně na Vámi udaný email - počítejte s tím.
Takže - snažte se zabezpečit si Vaše data také na Vaší straně, jinak je celá naše práce úplně k ničemu.

 

Registrační číslo subjektu "Šárka Vopalecká" Úřadu pro ochranu osobních údajů - 00042835

Administrace obchodu WEX-SPORT / lyže-snowblade - Nýrsko

 

Zpět na začátek textu


X

K ukládání nastavení a fungování všech funkcí webu využíváme vybrané soubory cookies. Plnou funkci webu můžete buď odsouhlasit, zakázat, ignorovat, nebo omezit vlastním nastavením. Více o cookies

Povolit všechny cookies
NASTAVIT COOKIES
Nesouhlasím s plnou funkcí