ESHOP

Sci-Fi ? Ne - skutečnost..

Tématický článek - nový model výuky lyžování

VÝUKA LYŽOVÁNÍ - MODEL BUDOUCNOSTI ?
 

 


Vývoj - extrém - sen - a dnes již skutečnost.


Pro INFO:

S ohledem na šílenství v tomto světě v poslední době jsem se rozhodl s plnou platností odejít do "lyžařského důchodu" a na rovinu - ať si v tomhle blázinci učí kdo chce - a co chce.

Vlastní výuku lyžování jsem definitivně uzavřel k podzimu roku 2021


Nebylo to tak trochu - Sci-fi ?

* naučit  KOHOKOLIV lyžovat (bezpečně sjíždět svah) "za hodinku" (2,5 hod) *
Ověřeno praxí - již dnes může výuka základů lyžování trvat maximálně 2 hodiny - bez trápení se zatáčením v pluhu, přechodnými a modifikovanými oblouky.

U malých dětí od 4-5 let do cca 7-8 let - trvá výuka do 60 min.
Do jedné hodiny intenzivní výuky začnou sjíždět sami výukový svah za vodičem - v paralelním postavení lyží, bez nucení do zatáčení v pluhu. Za 2-3 dny pak zvládají samostatně snožnou stopu bez zlozvyku vyvracení si kyčlí v přívratu.

Jak to všechno vzniklo.

Model výuky - WEX-DIRECT Ski METHOD - Přímá výuka lyžování
Přicházíme s novým výukovým modelem lyžování - Přímá výuka lyžování - WEX-DIRECT Ski METHOD.
*učíme v jednom cyklu - bez výuky zatáčení v pluhu*

Průměrný čas výuky - 2,5 hodiny - a žák samostatně sjíždí svah v paralelním postavení lyží.

- není to jenom carving
- není to jenom pluh
- není to jenom smyk

Učíte se vše v jenom sledu speciálním cvičením s využitím naprosto nové myšlenky = aplikace "antipluhu"

REVOLUCE? SCI-FI?

Ne, NAZÝVEJTE TO JAK CHCETE
Kdy tohle všechno začalo ? Viz následující text - Váš prodejce


 

Je rok 1975 ....... těmito slovy pokračuje text v kronice Akrobatického lyžování kterou jsem psal v létech vzniku tohoto nového sportu na Šumavském Špičáku.
Kronika je již zpracována i digitálně a snad ji stihnu představit i na těchto stránkách.
Krátká ukázka z úvodního textu k výuce lyžování námi vynalezenou metodou - scan originálu
Asi nenajdeme mnoho obyvatel v naší republice, kteří si dovedou představit, co všechno vyžaduje administrace a zařizování při prosazení nového sportu (navíc v "době temna" = osmdesátá léta minulého století)  - tak jako jsme tím museli projít my při zakládání Akrobatického lyžování.

Snad někdy více i na toto téma.

To nejdůležitější bylo pro nový sport také vypracovat nové metodiky - nová pravidla - vyškolit nové trenery - rozhodčí. U sportu, o kterém neví nic (dodnes !!!) ani naši specialisté na sportovních katedrách a na metodických odděleních, je nutné "jmenovat první Lektory a metodiky", kteří vypracují první materiály, vyškolí první trenery a rozhodčí.
Měl jsem to štěstí, že jsem stál u zrodu tohoto sportu - protože jsem aktivně cvičil, trenoval a připravoval nejen sebe, ale později i své členy oddílu na tento nový sport, podílel jsem se následně i na položení základů tohoto sportu - např. vypracováním prvních pravidel AL, vedením prvního školení trenerů a budoucích specialistů pro akrobatické discipliny - a následně i vypracováním první metodiky treninku a přípravy pro (do té doby naprosto neznámou a velice technicky náročnou disciplinu) - AcroSki - Balet na lyžích. První - a jediné metodiky na světě.

V této disciplině se tehdy předvádělo celkem cca 80 triků různých na lyžích.
80 různých oblouků, kombinací, rotací, skoků a vrutů, točení a piruet na lyžích, přemetů a salt.
Pro tuto disciplinu nebyla do té doby k dispozici nikde na světě ucelená metodika nácviku, nebyl nikde předložen ucelený přehled cviků, triků a možností nácviku této discipliny. I to byl jeden z důvodů zániku této discipliny.
Neexistoval návod, jak se triky učit, naučit, trénovat, kombinovat nebo vymýšlet. Každý zkoušel na vlastní pěst, hledal možnosti a ztrácel obrovské množství času něčím, co někde jinde už dávno zkoušel někdo jiný a zjistil - že tudy cesta nevede.....
Mým hlavním úkolem při práci pro AL bylo vypracovat metodický materiál, podle kterého by bylo možné připravovat na disciplinu, která obsahuje cca 80 triků, naše závodníky. Úkol téměř nadlidský. Dodnes mám tyto materiályv kopiích.

.......................................

Těžko si někdo dokáže představit, co bylo tohle za úkol - v klasickém - základním lyžování máme pouze tři základní oblouky (pluh = oblouk v přívratu, smýkaný paralelní oblouk a carvingový oblouk = pouze TŘI triky).
A o nácviku tak primitivních "triků" byly napsány stohy knih, každá o více než 100 stranách.
Hrůza mne jímala při předstravě, jak popsat alespoň tu hlavní část potřebnou k účasti na EP = cca 60 triků = potažmo tedy 60 modifikací oblouků kombinovaných s různým přestoupením, otáčením, výskoky a skoky!!

Seděl jsem hodiny nad dostupnými materiály, nad pravidly a nad horou fotografií, studoval jsem metodiky pro krasobruslení, gymnastiku a podobné sporty. NIC SE NEDALO PŘEVZÍT.

Hodiny a celé noci jsem nespal, sedával jsem celé dny u sjezdovek a pozoroval lyžaře - pozoroval jsem ostatní při treninku triků a nácviku oblouků, hodiny jsem si promítal filmy, jednotlivé prvky, oblouky, triky, přemýšlel, zvažoval, pouštěl jsem si v duchu pohybové filmy a hledal možnost, jak tohle vše zjednodušit - jak přiblížit normálnímu člověku vstup i do tak obtížného sportu, jako bylo akrobatické lyžování - potažmo Balet na lyžích.

Až jednoho dne - NÁPAD - začalo mne mrazit v zádech.

Že by bylo možné najít novou a jednoduchou cestu i z takhle bezvýchodné situace, se kterou si neporadili na celém světě - a to skutečně nikde na světě (ono totiž opravdu nebylo co opsat = převzít) - stovky odborníků?
Že bych našel novou cestu a možnosti ve výuce, kterou zatím neobjevili odborníci na Univerzitách a v lektorských sborech?!?

Co se stalo? Co se mi náhle objevilo před očima?
Jak jednoduše nalézt východisko z něčeho na první pohled neskutečně složitého ?!
A především - není možné tento jednoduchý a víceúčelový postup použít také ve výuce základního lyžování?!?
Jednoduše - dnešními slovy - jsem provedl RESTART.
Vypustil jsem z hlavy všechno, co nás učili o výuce lyžování, různých lyžařských technikách, všechny zásady a doporučení, výukové postupy a metodiky - a začal jsem od čistého listu.
Tak, jak později začal na čisté stránce i snowboard - a je jednoduchý, přehledný a nezkažený staletou cestou vývoje ke složitostem a úplným nesmyslům jako klasické lyžování.

Když jsem totiž při svém studiu ovládání lyží na sjezdovkách viděl, jak lyžaři "popisují" a "pokreslují" sjezdovku svými lyžemi jako štětcem, se zanecháním nádherných a čitelných stop, se mi náhle vybavilo, jak jsme se jako děti učili psát.

NEUČILI JSME SE PSÁT HNED celé věty - (tak jako se dnes učíme rovnou PLUH = zatáčení v přívratu, kdy se snažíme, aby žák najednou zvládal kompletní přívrat - přechodné oblouky, kompletní carvingovou techniku) - ale učili jsme se pouze jednotlivé tahy rukou, perem, pouze jednotlivé pohyby prsty a dlaní !!

A PSANÍ VĚT A SLOV PAK PŘIŠLO NÁSLEDNĚ - SAMO !!!

A výsledek?

Ve dnech 22. a 23.9. 1984 bylo prvně v historii Československého sportu vzato na oficiálních místech na vědomí akrobatické lyžování jako rovnocené sportovní odvětví a byly podniknuty první kroky k oficiálnímu schválení tohoto sportu v ČSSR.

Stalo se tak na zasedání předsednictva výboru Svazu lyžování ÚV ČSTV v Banské Bystrici ve dnech 22-23.září 1984 – byly vydány první pokyny ohledně masového rozvoje LA, její organizace a řízení.

V roce 1989 jsem předložil na SL ČR detailně zpracovanou metodiku nácviku pro disciplinu AcroSki, která mimo jiné obsahuje:

  • výuku základních kroků a pohybů, ze kterých se skládalo všech 80 triků pro akrobatické lyžování - vč. jejich popisu a zařazení do učebních skupin
  • jednoduchý a univerzální postup výuky pro ovládání lyží v základním lyžování / v jízdě v boulích / kdykoliv a kdekoliv = kde neučíme hned na začátku jednotlivé oblouky, ale pouze - jednotlivá písmena ! / pohyby nutné pro ovládání jízdy v oblouku !
  • při použití tohoto modelu výuky sjíždí začátečník s pomocí dostupného (vytipovaného a pečlivě zvoleného) vybavení za cca 1-2 hod intenzivního nácviku samostatně a bezpečně svah v paralelním postavení lyží - vč. znalostí o využívání pluhu ke zpomalení jízdy, a včetně základů jízdy na hraně - zájemce o jízdu v boulích zvládal jízdu druhý až třetí den výuky....

Pozn. - výuka tímto postupem byla v té době praktikována na tehdy dostupném lyžařském vybavení - proto jsme snožnou stopu - jízdu v boulích - zvládali v průměru za tři dny (tehdy dostupné délky lyží = minimální dostupná délka pro dospělé 160cm).

Psal se rok 1989/90 - o carvingových (kratších a více krojených lyžích) a této technice neměl svět ani potuchy.

KROMĚ AKROBATICKÉHO LYŽOVÁNÍ...


Rok předtím jsem prostřednictvím zástupce pro akrobatické lyžování dával požadavek na výrobu 500 párů výrazně vykrojených lyží - u firmy ARTIS Nové Město na Moravě... v době vzniku článku SPORTEN / po létech přejmenováno na Kästle a usiluje i o obnovení značky Artis.

Výsledek ?!?  Podle vedení firmy by takováto lyže byla výrobně nezajímavá, protože by se jednalo o speciální lyže pro speciální použití, které by podle výrobce nebyly využitelné pro klasické lyžování a NEBYL BY O NĚ ZÁJEM.

ZA 6 LET PO TOMTO MÉM POKUSU OVLÁDLY VÝRAZNĚ VYKROJENÉ LYŽE TRHY NA CELÉM SVĚTĚ.


V létech 1987 - 1990 jsem přednášel pro stovky rekreantů na horském hotelu Horizont na Šumavě v rámci celovečerního programu VIDEO A POVÍDÁNÍ O AKROBATICKÉM LYŽOVÁNÍ - slova v závěru přednášky -

"Na závěr věřím, že se do několika málo let setkáme všichni společně na sjezdovkách - v tomto lyžařském stylu (ukázky ve filmu) a na lyžích dlouhých okolo 150cm (moje tehdejší závodní lyže), které nebudou mít ve skluznici žlábek a budou více vykrojené" - smích - v té době byla standardní délka lyží postava + 5 až 10cm (obecně 180cm). Všechny lyže se již 100 let vyráběly s nesmyslným podélným žlábkem ve skluznici a boky byly úplně (tedy téměř) rovné - bez výrazného vykrojení.

Rozhlédněte se, na čem skutečně jezdíme dnes - to byl moje vize z roku 1987

A dál?
Když píši tento článek, je rok 2009.
V budoucnu budeme jezdit většinou na lyžích o délkách 120 - 140cm, rychlostně zaměření lyžaři max. na 150cm.
Když to nebude délka fyzikální, určitě to bude délka "aktivní skluznice". která se díky úpravě Rocker zkrátí na cca 100 - 140cm.
Zbytek lyže si bude lyžař vozit s sebou "ve vzduchu" = pro strýčka náhodu, že vjede do hlubšího sněhu - nebo i jen proto, aby se nestyděl za "dětské lyže".
Do několika málo let bude (může) výuka základů lyžování trvat maximálně 2 hodiny - bez trápení se samostatnou výukou pluhu, přechodnými a modifikovanými oblouky. Máme na to skvělý s bezkonkurenční výukový model - Přímou výuku lyžování WEX-DSM.


Úvahu na toto téma najdete ZDE.

Jsem přesvědčen, že metodika WEX - Přímá výuka lyžování - je budoucnost ve výuce lyžování  - protože tak vyučuji již od roku 2006 - a nikdy mne ani mé žáky tento model nezklamal.
Až v posledních letech máme problém - na výuku lyžování přichází zájemci, kteří nevyjdou bez zastavení a vydýchání pěšky do 1. patra - zdevastovanou fyzičku a mozek potemnělý rozzářenou obrazovkou počítače a magickými hrami v mobilních telefonech už nezvládá základní motoriku - ani základní pohyby nohama - natož pokusy zabrzdit na lyžích.

Naším modelem výuky prošlo zkušebně cca 500 žáků základních a středních škol vždy se stejným výsledkem - za dopoledne všichni sjížděli v paralelním postavení lyží výukový svah.

O tomto postupu výuky jsem natočil film (ukázka z úvodu), který mnozí nechápou - a nebo nechtějí chápat.
Přestože na vlastní oči a v přímém přenosu mohou sledovat výsledek výuky na absolutních začátečnících - za 1hod 45min žáci - úplní začátečníci - samostatně sjíždějí svah v paralelním postavení lyží.

Již v osmdesátých letech jsem popsal vztah mezi třením hrany lyže - ovládáním lyží - a váhou lyžaře - v závislosti na pravidlech pro délku lyží v akrobatickém lyžování. Jako první na světě jsem předložil tento výpočet veřejnosti - podle něj dnes "šijeme dnes bezpečné lyže na míru" tomu, kdo se chce spolehlivě, snadno a rychle naučit rekreačně lyžovat a doposud nikdy nestál na lyžích - prostě chce začít s lyžováním lehce, bezpečně a komplexně.
O tomto nápadu a modelu výuky přednáším na našich seminářích.

Přesto se veřejné lyžařské školy brání tomuto postupu jako čert kříži - brání se mu především školitelé - a proto se nedostane ani do školního lyžování, které ho ZOUFALE potřebuje.

Důvod je mi jasný - ale trpí tím lyžařské veřejnost. Je to jenom a jenom ješitnost - a komerce. (Ale o tom by byl další celý článek).

Použití modelu výuky WEX-DSM umožňuje především dnešní technika a výrobní technologie. Umožňuje to také úplně nový inicializační pohyb pro zatáčení na PŘIMĚŘENÝCH lyžích.

Jsem přesvědčen, že TUDY VEDE CESTA.


Ještě více na toto téma v aktuálním čase najdete na stránkách naší výuky lyžování na adrese www.ski-akro.com


P.S. - Proč to nepůjde tak rychle?

PROTOŽE SVĚT OVLÁDÁ KOMERCE a jsme příliš zatížení svojí minulostí!

napsal ... Václav Vopalecký / autor nového modelu výuky lyžování "Přímá výuka lyžování" / 2010

Vopalecký

POZOR !  S ohledem na šílenství v tomto světě v poslední době jsem se rozhodl s plnou platností odejít do "lyžařského důchodu" a na rovinu - ať si v tomhle blázinci učí kdo chce - a co chce.

Vlastní výuku lyžování jsem definitivně uzavřel k podzimu roku 2021

 Sci-fi? Ne - skutečnost             Základy doma              Kalendář akcí