Prosíme - nepoužívejte v objednávkách a při registraci adresu GMAIL.COM !!

ESHOP

Reklamace

Podmínky reklamace ♦  Odstoupení od smlouvyReklamační protokolMimosoudní řešeníZáruka spokojenostiDodatek - uzavření smlouvy

Reklamační řád internetového obchodu na adrese www.lyze-snowblade.cz / www.wex-sport.cz

Základní podmínkou vyřízení reklamace je vyplněný REKLAMAČNÍ PROTOKOL. Je nutné jej vytisknout a vypsat patřičné údaje, které pak urychlí i vyřizování Vašeho požadavku. Reklamační protokol zašlete spolu s výrobkem na naši adresu.

 1. Podmínky reklamace platné pro obchod WES-SPORT.
  Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s uvedenými obchodními podmínkami a právním řádem platným v ČR.
  Standardní záruka na produkty vyrobené po 1.1.2003 je záruka 24 měsíců. Na jednotlivé zboží může být záruka prodloužena dle podmínek výrobce či dodavatele.  Záruční doba začíná běžet od data uvedeného na daňovém dokladu a záručním listu.
  Záruka ve smyslu zákona se vztahuje na výrobní vady zboží, které se vyskytly v době 24. měsíců od převzetí zboží. Na vady vzniklé běžným opotřebením se záruka nevztahuje. Dodavatel ve spolupráci s výrobci zajišťuje na dodávané produkty i pozáruční servis.
  Pokud dojde k výměně zboží, počítá se záruční doba od doby prvního nákupu - záruční doba se tedy po výměně zboží podle občanského zákoníku platného od 1.1.2014 po výměně NEPRODLUŽUJE.
  Podle nového občanského zákoníku lze vrátit peníze při reklamaci pouze tehdy, když se na stejné věci objeví stejná závada třikrát, nebo čtvero různých vad.
  Zákonem je stanovena lhůta 30 kalendářních dní pro vyřízení reklamace = odstranění vady.  O reklamaci musí obchodník rozhodnout ihned, nejpozději do 3 dnů po převzetí zboží. Do lhůty 3 dny se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Tyto lhůty začínají běžet následující den po doručení zboží do servisního střediska či k prodejci a končí vyřízením reklamace v servisu či u prodejce. Prodávající nebo určené servisní středisko vystaví o reklamaci písemné potvrzení, kde uvede způsob jejího vyřízení a datum ukončení. Po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží dohodnutým způsobem, popř. jej zašle na jeho adresu.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy
  V případě, že kupní smlouva je uzavřena dle bodu 1) d) obchodních podmínek
  , má kupující v souladu s Obč. zák č.89 /2012 sb. ve znění pozdějších zákonů právo odstoupit do 14 dnů po obdržení zboží od kupní smlouvy, s nárokem na vrácení celé zaplacené částky za zboží. Spotřebitel náklady s vracením zboží nese v případech, kdy vrací zboží odpovídající objednávce prostě proto, že si koupi rozmyslel. Pokud odstupuje od smlouvy z toho důvodu, že mu bylo doručeno vadné nebo poškozené zboží, má právo na proplacení „poštovného“ v obou směrech = viz. reklamace (vrátit peníze při reklamaci lze pouze tehdy, když se na stejné věci objeví stejná závada třikrát, nebo čtvero různých vad). Za vrácené zboží v zákonné lhůtě do 14.dnů vracíme VŽDY poměrnou část zaplacené částky podle § 1832 odst. 2 nového Občanského zákoníku.

  § 1832 odst. 2 nového Občanského zákoníku stanoví, že „jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.“ Toto znamená, že v případě, kdy obchodník nabízí různé způsoby doručení zboží, je případně povinen vrátit spotřebiteli pouze částku ve výši nejlevnějšího způsobu dopravy nabízeného tímto obchodníkem.

  Na náhradu za "poštovné" při neuznané "reklamaci" spotřebitel nemá nárok. Každopádně naše společnost Vám vrátí Vámi zaslané (reklamované) zboží na naše náklady nejlevnějším způsobem, který budeme mít v aktuálním čase k dispozici. Nepatíte tedy ani náklady na reklamační řízení, ani poštovné směrem k Vám.
   
 3. Pro odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů - můžete využít vyplnění formuláře (je v tištěné podobě přiložen k Vaší zásilce - nás nejprve kontaktujte emailem nebo telefonicky - zboží poté odešlete na adresu dodavatele - NE NA DOBÍRKU, částka Vám bude poukázána po podepsání DOBROPISU složenkou, nebo na účet uvedený ve formuláři (pro účely vyřízení reklamace Vás budeme ihned kontaktovat).

  V případě vracení zboží v zákonné lhůtě 14 dnů hradí poštovné za vrácení zboží dodavateli zákazník - SPOTŘEBITEL. Pouze v případě oprávněné REKLAMACE (při vracení částky za zboží) - hradí náklady na dopravu zboží v obou směrech prodejce. Tato úprava se netýká prodeje "na IČO". V těchto případech je nutná osobní dohoda mezi podnikateli (kontaktujte nás).

  Reklamace týkající se přepravy zboží - poškození zboží, nedodržení garantované doby přepravy a pod. se vyřizují podle stejných reklamačních podmínek u odesilatele - provozovatele e-shopu. Zákazník je však vždy povinen s přepravcem sepsat zápis o poškození nebo neúplnosti zboží, popřípadě o nedodání zásilky v garantované době. Pokud je zásilka viditelně poškozena, doporučujeme ji nepřebírat, sepsat zápis o poškození zásilky a tuto skutečnost bez prodlení nahlásit odesilateli.
  Odesilatel nezodpovídá přímo za přepravu zboží  - pro rychlé vyřízení problémů s přepravou doporučujeme neprodleně kontaktovat objednaného přepravce (číslo zásilky Vám vždy bylo zasláno v emailu o vyřízení objednávky), protože odesilatel nemá k dispozici potřebné argumenty a není přímým účastníkem přepravy. Případné řešení problémů proto není za žádných okolností schopen urychlit. Následné řešení reklamací týkajících se přepravy pak zajistí objednavatel přepravy na základě podkladů dodaných zákazníkem.
  Zákon o ochraně spotřebitele - celé znění (UPOZORNĚNÍ - tento Zákon se nevztahuje na nákupy tzv. "Na IČO")

  Zboží lze reklamovat u provozovatele dle těchto podmínek na adrese:
   wex-sport/zavináč/post.cz  nebo tel. +420776019619  popř. osobně na kontaktní adrese.
   
 4. Záruka se nevztahuje na vady vniklé v těchto případech:
  * běžné opotřebení zboží způsobené obvyklým užíváním,
  * mechanické poškození způsobené havárií, nepřiměřenou silou nebo úderem
  * neodborný či neoprávněný zásah do zboží,
  * úmyslné či nedbalostní mechanické poškození zboží,
  * zanedbání péče o zboží, vniknutí cizích látek (prach, voda, atd.),
  * použití, údržba či instalace, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou,
  * použití zboží v nevhodných podmínkách nebo nevhodným způsobem,
  * připojení nevhodného proudu či napětí,
  * poškození zboží způsobené vyšší mocí (živelnými či jinými přírodními faktory),
  * poškození zboží použitím nevhodných doplňků k tomuto zboží,
  * CD média, u nichž nejsou prokazatelné vady na povrchu

  Záruka se také nevztahuje na montáže vázání provedené spotřebitelem nebo jinou firmou, popřípadě na vady vzniklé touto montáží = vytržené vázání, zlomená lyže ve šroubech, průnik šroubů do skluznice, změněné jízdní vlastnosti lyží z důvodu použitého jiného vázání, než bylo pro daný typ lyže zkoušené (nabídka vázání v e-shopu).

  V případě reklamace nafukovacích výrobků doporučujeme:
  Překontrolovat nafukovaci ventil - zda je po nafouknutí dostatečně a vzduchotěsně uzavřen a zda z něj neuchazí vzduch
  Zjistit místo úniku vzduchu / poškození - bez této informace NAZASÍLEJTE nafukovaci výrobky k reklamaci !!
  Reklamace se NEvztahuje na poškození vzniklé mechanicky = průpichem, roztrženim, přefouknutim a pod. (bazény VŽDY před použitím podkládejte folii, která zamezi poškozeni dna)
  V případě jakéhokoliv mechanického poškození je VŽDY ekonomicky vyhodnější poškozené místo rovnou opravit = zalepit, než zasilat zboži na kontrolu k prodejci, kde po zjištění mechanického poškození bude výrobek opraven na náklady reklamujiciho. Náklady včetně poštovného jsou pak automaticky placené na dobirku - při zpětném odesláni zboži spotřebiteli
   
 5. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v těchto případech:
  - na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
  - na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího
  - na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
  - na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal
  - na dodávku novin, periodik a časopisů
  - spočívajících ve hře nebo loterii.

  Pokud kupujete samostatné lyže + montujeme Vám vázání dle Vaší volby, jedná se o "upravené zboží na přání zákazníka" a na toto zboží se podle zákona právo na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od zakoupení zboží NEVZTAHUJE. Místo tohoto paragrafu Vám nabízíme Záruku spokojenosti.
   
 6. V případě, že potřebujete odbornou pomoc při zjišťování příčiny problému, kontaktujte nás.
  Pokud bylo zboží doručeno přepravní službou či poštou, kontaktujte nás, a teprve poté zašlete podle dohody výrobek zpět na naši adresu - zásilku označte slovem "REKLAMACE". Zásilky nepřebíráme na dobírku! Výrobek je třeba vhodně a dostatečně zabalit, přiložit veškerou dokumentaci, která byla s výrobkem dodávána (ponechte si reklamní DVD, které je navždy Vaším majetkem, pokud není důvodem reklamace).
  Podmínkou vyřízení reklamace je vyplněný REKLAMAČNÍ PROTOKOL. Je nutné vytisktnout jej a vypsat patřičné údaje, které pak urychlí i vyřizování Vašeho požadavku. Reklamační protokol zašlete spolu s výrobkem na naši adresu.
  Nezapomeňte na potvrzení o zakoupení výrobku u nás - faktura / účtenka / daňový doklad. Pokud jste tento doklad již časem někam založili, snažte se najít alespoň potvrzovací email k Vaší objednávce. Pokud se Vám nepodaří najít ani fakturu v elektronické podobě, ani tištěnou, zašlete nám Vaše registrační nebo fakturační údaje a my si Vás již v naší kartotéce vyhledáme!
  Po přijetí zásilky a zběžném zhodnocení vady bude výrobek buď předán reklamačnímu oddělení výrobce / dodavatele k vyřízení reklamace. Po posouzení vady může být reklamace vyřízena okamžitě prodejcem - výměnou zboží, vrácením peněz a pod..
  Pokud bylo zboží odebráno osobně, je třeba dopravit vadný výrobek na adresu dodavatele jakýmkoliv způsobem.
  Prosíme, komunikujte snámi v případě řešení jakékoliv reklamace PÍSEMNĚ - tedy alespoň emailem !
  Při telefonních hovorech není možné hovory zaznamenávat a tudíž nemáme zpětnou vazbu na informace, které jsme my / vy při řešení reklamací předali druhé straně.
  Výrobky, které jsou viditelně používané a poté jsou poškozené mechanicky, nelze reklamovat! Jedná se především o poškození nafukovacích výrobků (praskliny, trhliny na ploše i ve svárech), zlomené lyže nebo lyžařské hole a pod.
   
 7. Nejste spokojeni s vyřízením reklamace?
  Pak vám zbývají pouze tyto možnosti:
  - zajistit si soudního znalce z příslušného oboru - reklamaci pak dále řešit podle vyjádření soudního znalce
  - navrhnout dohodu / přistoupit na dohodu navrhovanou prodejcem
  - výměna zboží u prodejce / za jiné zboží/
  - prodej Vašeho zboží, (které Vám nevyhovuje a není možné u něj uplatit reklamaci) přes obchod prodejce a utržené peníze pak použít buď k zakoupení jiného zboží / nechat si je vyplatit
  - dohodnout se s prodejcem na úpravě zboží mimo záruku /za úplatu - bezúplatně/

  Mimosoudní řešení stížností
  Pro případ vzniku nesouladu mezi prodávajícím a spotřebitelem (včetně systému B2B) prodávající zřídil mailovou adresu určenou pro podání stížnosti: wex-sport/zav/post.cz.
  Pokud na tuto adresu zašlete Váš podnět, je prodávající povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit jeho obdržení. Se zvláštním zřetelem k zásadám slušnosti a spravedlnosti prodávající stížnost do 10 pracovních dní posoudí. Výsledek prodávající spotřebiteli sdělí prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku; nepovede-li to ke zvýšeným nákladům, prodávající zvolí takovou formu komunikace, kterou spotřebitel upřednostní.
  V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz
  Web: www.adr.coi.cz

  ČOI se nezabývá vztahy mezi podnikateli - tedy prodeje a nákupu zboží "Na IČO". Takže - pokud s námi máte v tomto vztahu jakýkoliv problém, je v naší společnosti prozatím takový "zákonitý bordel", že nemáte jako kupující právo na nic, co si spolu nedohodneme písemnou formou - třeba i odlišnou od Všeobecných obchodních podmínek.
  Pokud by jste měli zájem se v tomto bordelu zákonů vyznat, pak to zkuste ZDEOdkaz otevírá nové okno / nám se to moc nedaří.

  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“
   
 8. Prodej použitého zboží
  Prodávající realizuje též prodej použitého zboží (tzv. „BAZAR“). Je-li kupujícím spotřebitel a jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci.
  Za použité zboží z oddělení BAZAR, které je nabízené jako ZPROSTŘEDKOVÁNÍ prodeje, zodpovídá prodejce - dodavatel konkrétního zboží, se kterým kupující jedná o podmínkách prodeje.
   
 9. Informace o možnosti uplatnění "rozporu s kupní smlouvou" - § 616
  (1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
  (2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.  Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.
  (3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
  (4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


Záruka spokojenosti s lyžemi snowblade, skiboard, shorties
V našem obchodě Vám poskytneme ještě jednu mimořádnou službu -  je nám jasné, že když kupujete lyže třeba v létě nebo na podzim - v době kdy ještě není sníh a nebo když je nemůžete ihned vyzkoušet, postupujete nemalé riziko Vašich investic, protože Vám uplyne zákonná doba na bezplatnou výměnu nebo vrácení zboží podle zákona do 14 dnů od zakoupení poduktu.
Protože si lyže kupované přes internet nemůžete ani "osahat", a především vyzkoušet, nabízíme Vám proto při ne právě ideální volbě zakoupeného modelu lyží výměnu, i když lyže budou již použité.
Poskytujeme Vám tímto celoroční ZÁRUKU SPOKOJENOSTI - zakoupíte kdykoliv, můžete vrátit do 1 roku od zakoupení zboží - podmínky:

 • Lyže z kategorie snowblade, skiboard a nebo shorties máte možnost i po prvním vyzkoušení na sněhu ZDARMA 1x u nás vyměnit za jiný námi nabízený model - do lhůty 24 měsíců (NEVZTAHUJE SE NA POUŽITÉ LYŽE - BAZAR!).
 • Lyže nesmí být viditelně poškozené, poškrabané nebo rezavé. V tom případě pak musíme z původní ceny odečíst patřičnou částku jako vyrovnání cenové ztráty při dalším prodeji zboží.
 • Cena při výměně zboží bude buď dorovnána doplatkem - při vyšší ceně Vámi zvoleného jiného modelu dobírkou ve výši rozdílu cen, při "přeplatku" Vám dorovnáme cenový rozdíl Vámi vybraným zbožím. Po celotýdenním lyžování již výměna bez doplatku asi nebude možná - lyže zašlete na naši adresu pouze PO telefonické domluvě, zboží nepřebíráme na dobírku!
 • Pokud nemáte zájem vyzkoušet jiný model, a lyže budou viditelně bez poškození = nepoužité, vrátíme Vám celou zaplacenou částku i po zákonné lhůtě 14.dní. Při lehkém poškození Vám odkoupíme / vyměníme lyže za cenu podle dohody. V tomto případě nevracíme náhrady za poštovné a balné.
 • Na lyže zakoupené BEZ MONTÁŽE VÁZÁNÍ (bez vázání) se tato záruka NEVZTAHUJE!

Záruka spokojenosti se také nevztahuje na výměnu zboží z důvodu "nelíbí se mi odstín barvy". S barvou zboží jste seznámeni v okamžiku prodeje VŽY skutečnou fotografií - a odstín barvy není překážkou v řádném užívání věci !
Záruku spokojenosti poskytujeme po celý rok - 12 měsíců od datumu u nás zakoupení lyží - do té doby se na lyže určitě dostanete ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uzavření kupní smlouvy - dodatkové INFO

Většina zákazníků se domnívá, že odesláním objednávkového formuláře uzavírají s prodejcem KUPNÍ SMLOUVU a mají tak právo na vymáhání "svého" zboží v každém případě - a často nechtějí respektovat ani překážky na straně prodávajícího (technické problémy v e-shopu, při montážích zboží, doprodání zásob těsně před odesláním objednávky z výlohy a pod.)

Podle vyjádření soudů - omyl ....

Webové objednávky odeslané pouze objednávkovým formulářem postrádají platnost klasické kupní smlouvy, protože nejsou adresné, respektive nejsou opatřeny elektronickým podpisem.

(* Pro info - Vyplývá to i z judikatury soudu, jenž v takové záležitosti nedávno rozhodoval případ paní z Kutné Hory. Ta vyplnila na stránkách cestovní kanceláře formulář označený jako „cestovní smlouva – závazná přihláška“ (stejný formulář jako v případě "závazná objednávka" - pozn. prodejce) k zájezdu.

Když dostala fakturu na 25 tisíc korun, dva týdny před termínem zájezdu od něj odstoupila. Cestovka ji zažalovala. Okresní i krajský soud dospěly k závěru, že paní cestovce nic platit nemusí, protože smlouva je neplatná, neboť nebyla v písemné formě. Cestovka ale trvala na svém a soudila se dál.*)

Vyplněný formulář (objednávka) není smlouvou - dokud ji nepotvrdíme.

Nejvyšší soud to sice vrátil zpět na okres, ale také konstatoval, že formulář vystavený na webových stánkách žalobkyně (cestovky) není smlouvou v pravém slova smyslu. Nevyhovuje totiž požadavku adresnosti návrhu na uzavření smlouvy podle občanského zákoníku.

Nebyl určen (adresován) konkrétní osobě, a podle soudu tudíž „nesplňuje ani požadavek písemnosti právního úkonu učiněného elektronickými prostředky“. Není zkrátka opatřen elektronickým podpisem.

„Formulář vyplněný návštěvníkem webových stránek slouží poskytovateli služeb (zboží) ke sdělení zájmu o službu (zboží) a k odeslání osobních údajů nezbytných k předložení návrhu cestovní smlouvy (kupní smlouvy). Je impulzem k iniciativě poskytovatele (prodejce) předložit adresovaný písemný návrh smlouvy zákazníkovi,“ dodal Nejvyšší soud.

To znamená, že pouze na základě návrhu opatřeného zaručeným elektronickým podpisem (nebo podepsaným a vytištěným tiskopisem) může být završen kontraktační proces – dojde k uzavření smlouvy.

I v případě odeslání objednávky z tohoto obchodu jde pouze o webový formulář a nikoliv o papírovou smlouvu nebo on-line smlouvu opatřenou elektronickými podpisy.

http://www.pravo.cz/

Co z toho tedy vyplývá?
Smlouva o zakoupení zboží je platná až po převzetí VYTIŠTĚNÉ a podepsané faktury zákazníkem.

Dříve bohužel nemá zákazník právo se domáhat jakékoliv služby nebo zboží objednaného pouhým vyplněním a odesláním objednávacího formuláře....
Právě tak pokud nepřevezme zákazník zboží (vytištěnou fakturu), nemůže na něm obchod vymáhat žádné pohledávky a nebo náklady za "zbytečné" odeslání zboží....
Ale - naše zákony jsou často vysvětlované různě - a tak se prostě budeme muset především nějak dohodnout.

 

X

K ukládání nastavení a fungování všech funkcí webu využíváme vybrané soubory cookies. Plnou funkci webu můžete buď odsouhlasit, zakázat, ignorovat, nebo omezit vlastním nastavením. Více o cookies

Povolit všechny cookies
NASTAVIT COOKIES
Nesouhlasím s plnou funkcí