ESHOP

Omyl v lyžování č.7

Tématický článek - jak je to s vysokou carvingovou podložkou?
CARVINGOVÁ PODLOŽKA ? PROČ ?!?
 

 

Carvingová podložka prý zesiluje tlak do hran lyží pod vázáním a umožňuje větší náklon lyží do oblouku
 

Všeobecný názor /  i tady - pravda je trochu jinde.

Vezmeme to odzadu - nejprve tedy vliv na náklon.

Ano, pokud má bota vysokou podrážku (nebo je podložená vyšší deskou pod vázáním), určitě se lze o něco více naklonit ke svahu, aniž by nám bota dolehla bokem na sníh a zvedla lyži ze záběru hrany.
Ale spočítal si už někdo, o jaký "kus" se vlastně budeme moci více naklonit u průměrně vysoké desky?
O co se vlastně bota více oddálí svým bokem od svahu?

Uvažujme o klasické výšce rekreační desky pod vázáním - cca 2-3,5 cm.

Vezměte si pravítko, nakreslete si rovinu - a na ní umístěte půlku kružnice o poloměru cca 8 cm - to je tak zhruba výška nejširšího místa u lyžařské boty. Určitě to vidíte na papíru - 8cm - výška jako hrom.
Nejšírší část boty je tedy zhruba ve výšce 7 cm nad lyží, tedy cca 8cm nad sněhem (+1 cm tloušťka lyže).
Při naklápění boty se tedy nejširší místo vyklání po kružnici o poloměru  cca 8cm. Uvažujeme o klasické šířce lyže kolem 7 cm.
Dráha kotníku k dotyku sněhu (roviny se skluznicí lyže) je v tomto případě cca 11 cm od svislé roviny. Dráha 11 cm ve výšce 8cm nad sněhem. Ve výšce hlavy (180 cm) to pak je už dráha dlouhá 255 cm. K dotyku hlavy s rovinou sjezdovky.

Pokud zvýšíme podrážku o další cca 2cm (to už je sakra deska), pak se dráha ve výšce kotníku prodlouží na cca 14 cm = více o 3 cm.

Při výšce podrážky pouze 2cm a náklonu boty o 45° (to je asi tak maximum, co se dokáže rekreační lyžař v jízdě naklonit) je tedy dráha nejširšího místa na botě dlouhá cca 4-5cm (polovinu) - při montáži 2cm podložky se dráha prodlouží o 1,5 cm (také o polovinu než u 90°. Můžete se tedy celkově naklonit více o cca 1,5cm.

Při výšce podložky +2cm nad nulu se bota tedy může naklonit více o 1,5cm, ramena, boky, hlava také. Tak to jsme si pomohli. Montáží 2cm podložky jsme získali volnější prostor vedle boty cca 1-1,5 cm.

*  *  *
Dobrá - k něčemu to může být dobré ... i když jen 1,5cm. Je nám jasné, že pro tento "efekt naklonění bez chytání boty o sníh" potřebujeme podložku vyšší než 6 cm. Ideál tak 8cm. DĚS.
Co takhle jezdit rovnou na chůdách přátelé...

Ale - kde je ten zvýšený tlak do hrany lyže ?!?

Ať si kreslím co chci, výška lyžaře = větší vzdálenost hmoty od lyže - nedokáže zvýšit tlak do hrany lyže ani o gram - nabo snad ano? Jak proboha? To mi tady lže geometrie a fyzika? nebo si sám sobě NĚKDO lže?

Lyžař vysoký 1m a vážící cca 50kg tlačí v náklonu do hrany lyže méně, než lyžař vysoký 2m se stejnou váhou?
Jak to dokázal?
S výškou = se vzdáleností hmoty od lyže - roste v náklonu při osovém zatížení tlak do hran? Jak, když v náklonu každý tlačí do lyží pouze kolmo dolů - bez jakékoliv páky navíc! Delší páka vyšší postavy pouze zvětšuje výslednou sílu potřebnou pro naklonění do strany, tedy uleví vyššímu lyžaři, ale ani v nejmenším nepřidá vyšší tlak dole do hran lyží.
Existuje totiž jeden jediný parametr, který přidá stejně těžkému lyžaři vyšší tlak do hrany lyže v náklonu - a zároveň vyřeší i boční vzdálenost lyžařské boty od sněhu v náklonu:
Do hrany bude působit v náklonu větší tlak, pokud bude lyžař / hmota nad lyží / jednostranně ŠIRŠÍ = stranová páka bude větší než u užšího břemene.

Takže - použitím ŠIRŠÍCH LYŽÍ vyřešíte nejen boční odstup od svahu, ale i zvýšení tlaku do hran!!!

U širších lyží vyvine lyžař v náklonu mnohem větší přítlak hran do sněhu, než u užších.
Tady hraje svojí roli boční páka - vzdálenost ocelové hrany lyže od středu boty - potažmo od středu patní kosti.

Ale při různé výšce lyžaře - tedy svislé vzdálenosti hmoty od lyží - se nemění ve svislém tlaku vůbec, ale vůbec nic.
Pouze kratší páka - tedy menší lyžař - bude muset víc zabrat v kotníku do náklonu - a delší lyžař - tedy s vyšší podložkou - bude díky delší páce mít s náklonem "méně práce" a nebude to tak cítit v kotníku.
Ale dole na hraně - v přítlaku do sněhu - se to neprojeví ani o píď - ani o gram nebo miligram!

Dostředivé síly na hrany lyží budou pořád stejné, ať lyžař měří 1 nebo 3 m = ať se prodlužuje podložkami pod botou vzdálenost od lyže sebevíc - za podmínky, že váží oba stejně.

Ano, určitě bude delší lyžař - nebo lyžař s vyšší podložkou potřebovat trochu menší sílu k naklopení lyží na hranu = díky vyšší / delší páce směrem nahoru (pod botou), tedy bude dál od lyže ve svislém směru.
Znovu - tím ale nevznikne ani o gram vyšší přítlak do hran. Bohužel.
Rozdílný tlak do hrany lyže by vznikl pouze v okamžiku, kdyby lyžař svoji hmotností a silou nedokázal vůbec překlopit lyže na hranu. Ta by tlačila pak do sněhu méně, než kdyby použil nahoře delší páku - a stejnou hmotností / silou by pak lyže na hranu naklopil.
Ale jakmile dostanete lyže na hranu v úhlu 20-45° s velkou námahou, tlačí hrana pořád do podložky stejně, jako když použijete k překlopení tělesa (lyží) malou sílu díky delší páce. Pokud je lyžař / těleso nad lyží pořád stejně těžké.

Ve výsledku - vše lze vyřešit mnohem levněji a příjemněji a jednoduše - použitím širších lyží.

Větší šířka lyží Vám zajistí i dostatečný odstup boku boty od svahu ve velkém náklonu, to vám vyřeší i větší přítlak do hran - a to i bez použití 8cm vysoké podložky v ceně 2-4000,- kč. Zbytečně vyhozené peníze..
Pro "nejostřejší záběr hrany" potřebujete širší lyže, nízkou - do 3cm vysokou integrovanou podložku - a hlavně - dobrou techniku!

NENÍ TO TEDY VYŠŠÍ podložka, kterou nutné potřebujete pro carvování a body carving.
T
o je pouze marketingový tah výrobců ve snaze Vám prodat co nejvíce co nejdražšího materiálu.
A k tomu si pak vymýšlí báchorky - pokud možno složité, aby jste je jen tak lehce nepochopili - a hlavně - abyste nakupovali i to, co vlatně vůbec nepotřebujete.


Máte chuť ještě dál přemýšlet?

Tak čtěte dál..

On ani tady nebude s omyly v lyžování konec.
On je i montážní bod na lyžích - a montážní bod na botách - v souvislosti s montáží a nastavení vázání obrovský problém.

Nenastavují Vám snad v půjčovně vázání pro jinou botu špatně?
Nemáte pak s delším / nebo výrazně kratším chodidlem po přenastavení vázání lyže s absolutně jinými jízdními vlastnostmi, než stejně těžký lyžař s jinou délkou chodidla ?!?

Zajímá vás i tohle téma?
Omyly nekončí ... mýliti se je lidské

Vopalecký

Logo krátké lyže snowblade WEX